K A N T J I L

Koloniale geschiedenis is nooit zo aan jou verteld op school.

https://kantjil.diaryland.com

All my writings and photo's are not to be copied or rewritten in any form-partially or totally without my expressed written permission.
kantjil_ikindo@hotmail.com

Excuseer Majesteit,

"Excuus" is een woord zonder betekenis,
Een lege maag wordt er niet mee gevuld,
De voor u verborgen traan blijf ik zien in mijn geliefde Keris.

"Excuus" klinkt als een besmettelijk

*

carnavalslied,
Luid klinkend uit de speakers van de radio,
Excuses ?Maar het leed is al geschiedt !

Betaal het achterstallige salaris maar van mijn overleden opa uit het KNIL,
Geef het aan mijn kinderen,
En het "excuus" mag u houden zo u wil...

Onverwachts heeft u toch excuus aangeboden ??
U kent de geschiedenis van de Indische Nederlanders ?
Majesteit, mijn vader huilt voor de wreedheden hem en alle indische nederlanders aangedaan waardoor ze noodgedwongen naar hier moesten komen.

DankuWel Majesteit,
De tranen van mijn vader schenk ik U,
Als eeuwige trouw voor uw land in zijn laatste adem en strijd.


JAKARTA -
De excuses van de koning voor het Nederlands geweld na 1945 in Indonesië kwamen op de dag dat koning en koningin kransen legden op een Indonesisch en een Nederlands ereveld.
Intussen lijken de gastheren zich totaal niet druk te maken over de knieval van de koning tijdens het staatsbezoek.
Die vragen zich eerder af of al die Nederlanders hier het coronavirus niet met zich meedragen.
En dan wordt het staatsbezoek ook nog eens ingekort vanwege een dodelijk ongeluk.Batja dan megerti sedjarah Indo dan Maluku jg terlambat di tanah orang !

Geschreven en © kantjil 2020


Contact kantjil

kantjil_ikindo@hotmail.com
HORMAT

Mijn brief van Tweede generatie voor de Eerste generatie Indische Nederlander

Indisch-As keluarga

masuk dengan kuntji

G E D I C H T E N

Kantjil's Gedichten

Bersiap

Het verzwegen,weggestopt, diep trauma genaamd 'Bersiap'

Wat is Indisch ?

Wat betekend 'Indisch zijn' ?

15 Augustus herdenking

Als de werkgever geen vrij geeft voor de 15 augustus herdenking

Excuus majesteit ?

Majesteit, vergeet het excuus !

Jij hoort hier niet !

Maar waar dan wel ?