K A N T J I L

Koloniale geschiedenis is nooit zo aan jou verteld op school.

https://kantjil.diaryland.com

All my writings and photo's are not to be copied or rewritten in any form-partially or totally without my expressed written permission.
[email protected]

Dalam hatiku, ketakutan, hirup paru-parumu dengan kekuatan seperti sebelumnya ..

Batja dan megerti sedjarah Indo dan Maluku jg terlambat di tanah orang !

Geschreven en © kantjil 2020


Contact kantjil

[email protected]
HORMAT

Mijn brief van Tweede generatie voor de Eerste generatie Indische Nederlander

Indisch-As keluarga

masuk dengan kuntji

G E D I C H T E N

Kantjil's Gedichten

Bersiap

Het verzwegen,weggestopt, diep trauma genaamd 'Bersiap'

Wat is Indisch ?

Wat betekend 'Indisch zijn' ?

15 Augustus herdenking

Als de werkgever geen vrij geeft voor de 15 augustus herdenking

Excuus majesteit ?

Majesteit, vergeet het excuus !

Jij hoort hier niet !

Maar waar dan wel ?